SZKOŁA
Strona główna
O szkole
Nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
szkolny
Galeria
Kontakt
Archiwum
Wolontariat
DLA UCZNIA
I RODZICA
Samorząd
szkolny
Plan lekcji
Podręczniki
Egzamin
gimnazjalny
Rekrutacja
Pedagog szkolny
Świetlica
szkolna
Przywozy
i odwozy
Biblioteka
 

Informacje dotyczące rekrutacji
rok szkolny 2016/2017

Terminarz rekrutacji pobierz
Zasady rekrutacji do Gimnazjum (wyciąg ze statutu) pobierz
WNIOSEK o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej gimnazjum, rok szkolny 2016/2017 pobierz
Załącznik do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, rok szkolny 2016/2017 pobierz
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy I Gimnazjum
w Witoszowie Dolnym na rok szkolny 2016/2017
pobierz