MENU
Strona główna
Organizacja
szkoły
Regulaminy
i procedury
Przetargi
Załatwianie
spraw
Kontakt
Instrukcja
korzystania z BIP
Mapa strony
Redakcja BIP
Rejestr stron
usuniętych
Statystyki
Inne informacje
Licznik odwiedzin:
000803
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkie pisma, podania i wnioski należy składać osobiście w sekretariacie w Gimnazjum im. Książąt Świdnickich, Witoszów Dolny 59-60, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8.00 do 15.00.

Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.
Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.