SZKOŁA
Strona główna
O szkole
Nauczyciele
Dokumenty
Kalendarz
szkolny
Galeria
Kontakt
Archiwum
Wolontariat
DLA UCZNIA
I RODZICA
Samorząd
szkolny
Plan lekcji
Podręczniki
Egzamin
gimnazjalny
Rekrutacja
Pedagog szkolny
Świetlica
szkolna
Przywozy
i odwozy
Biblioteka

Rok szkolny 2011/2012

13.04.2012 roku w Gimnazjum w Witoszowie Dolnym zakończyła się akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Choć zebrana kwota nie była zbyt wysoka, to sam udział pozwolił przybliżyć uczniom naszego gimnazjum problem zapomnianych oraz zaniedbanych nekropolii pozostawionych za wschodnią granicą. Akcja ta miała charakter społeczny i przebiegała pod patronatem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.


16.03.2012 roku uczniowie Gimnazjum w Witoszowie Dolnym pod opieką pani Lidii Bakalarczyk wzięli udział w VI Dolnośląskim Przeglądzie Piosenki i Pieśni Patriotycznej (pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego i Marszałka Województwa Dolnośląskiego). Jury składające się z wizytatorów Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawicieli Młodzieżowych Domów Kultury wytypowało do koncertu galowego zaledwie 6 zespołów (w tym solistów). Uczniowie naszego gimnazjum w koncercie tym wzięli udział i dnia 27 kwietnia jako laureaci wykonali koncert otrzymując jednocześnie certyfikat uczestnictwa. Finalnie 27 kwietnia 2012 roku nasi uczniowie wystąpili na uroczystej gali jako najlepsi wokaliści i zespoły wokalne Dolnego Śląska prezentując repertuar patriotyczny i związany z krzewieniem postaw obywatelskich. Nagrodą dla zwycięzców będzie wycieczka do Zamku Czocha i Huty Szkła.


26.03.2012 r. – Klaudia Zyska (1c) w Konkursie Recytatorskim „Pegazik” zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego. Julia Byra (1c) otrzymała wyróżnienie w etapie powiatowym Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.


27.03.2012 r. – Gminny Konkurs Ortograficzny Kuba Panek (3a) zajął III miejsce, Sara Borkowska (2c) zajęła I miejsce.


16.03.2012 r. - VII Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej odbywający się w Państwowej Szkole Muzycznej w Świdnicy – Klaudia Zyska, Julia Byra, Olga Guźlińska, Natalia Pach, Alicja Grzeszczuk, Ewelina Kielusiak – otrzymały tytuły laureata i będą brały udział w koncercie galowym we Wrocławiu.


28.03.2012 r. – VII Powiatowy Konkurs „Arsenał Pamięci” organizowany przez Hufiec ZHP w Świdnicy – III miejsce (drużyna w składzie: Filip Cygan, Klaudia Christ, Antonina Klimkiewicz).


Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez II LO w Świdnicy, uczennica Marcela Podolak – zajęła IV miejsce uzyskując tytuł laureata.


Powiatowy Konkurs Matematyczny organizowany przez II LO w Świdnicy – uczeń Mateusz Krawczyk został laureatem.